Chlebova Apartamenty w Gdańsku

Zainstalowano 39 szt zamków RentingLock v7. Recepcja czynna od godziny 10 do 20. Goście mają możliwość komunikacji poprzez MySmartHotel, gdzie również otrzymują kody dostępu do apartamentów.