Polityka cookies – Pliki cookie i podobne technologie

1. Definicje

 1.  Administrator – RentPlanet Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław, o numerze REGON: 365929227, NIP: 5223076793, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000648720.

 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://rentinglock.pl.

 3. Pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.

 4. Skrypty – fragmenty kodu programu, który służy do prawidłowego i interaktywnego działania witryny. Ten kod jest wykonywany na serwerze Administratora lub na urządzeniu Użytkownika.

 5. Pixel tag – Web beacon (lub znacznik pikselowy) to mały, niewidoczny fragment tekstu lub obrazu na Serwisie internetowym, który służy do monitorowania ruchu na Serwisie internetowej. Aby to zrobić, różne dane o tobie są przechowywane przy użyciu web beaconów.

 6. Polityka cookies – niniejsza Polityka cookies.

 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i na rzecz której, zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 8. Urządzenie elektroniczne – urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu Administratora.

 9. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


2. Czym są cookies?

Plik cookie to niewielki prosty plik wysyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera lub innego urządzenia. Informacje w nich przechowywane mogą zostać zwrócone na nasze serwery lub do serwerów odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty.

3. Czym są skrypty?

Skrypt to fragment kodu programu, który służy do prawidłowego i interaktywnego działania naszej witryny. Ten kod jest wykonywany na naszym serwerze lub na twoim urządzeniu.

4. Co to jest pixel tag?

Web beacon (lub znacznik pikselowy) to mały, niewidoczny fragment tekstu lub obrazu na stronie internetowej, który służy do monitorowania ruchu na stronie internetowej. Aby to zrobić, różne dane o tobie są przechowywane przy użyciu web beaconów.

5. Czy te technologie niosą za sobą ryzyka?

Stosowane w Serwisie rozwiązania są bezpieczne dla Twoich urządzeń. Nie jest możliwe przedostanie się do nich niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.


6. Pliki cookies

 1. Cookies funkcjonalne
  Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i poznanie preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy odwiedzanie naszej strony internetowej. W ten sposób nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej i, na przykład, przedmioty pozostają w koszyku, dopóki nie zapłacisz. Możemy umieścić te pliki cookie bez Twojej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu zapewnienia Ci możliwości korzystania z Serwisu. Okres przetwarzania jest inny dla każdego pliku cookie. Okresy przetwarzania dla każdego pliku cookie znajdziesz w tabelce poniżej. Po zakończeniu przetwarzania pliki cookie zostaną usunięte.

 2. Cookies analityczne
  Używamy analitycznych plików cookie, aby zoptymalizować korzystanie ze strony internetowej dla naszych użytkowników. Dzięki tym analitycznym plikom cookie uzyskujemy wgląd w korzystanie z naszej witryny. Nie korzystamy z tych plików, dopóki nie wyrazisz na to zgody. Jeśli taką zgodę wyrazisz, to dane w tym zakresie będziemy przetwarzali na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 3. Marketingowe / śledzące pliki cookies
  Marketingowe / śledzące pliki cookies są plikami cookies (lub innymi formami lokalnego przechowywania) używanymi do stworzenia profilu użytkownika w celu wyświetlania mu reklam lub śledzenia użytkownika w Serwisie lub na innych witrynach w podobnych celach marketingowych.


7. Jakie Pliki cookie są wykorzystywane w Serwisie?

 1. Pliki Cookie stosowane w Serwisie dzielą się na następujące kategorie:

Cookies funkcjonalne – zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i poznanie preferencji Użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie Administrator ułatwia odwiedzanie naszej Serwisy internetowej. W ten sposób Użytkownik nie musi wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania Serwisu. Administrator umieszcza te pliki cookie bez Twojej zgody.

Cookies funkcjonalne używane przez Serwis to:

 • WooCommerce
 • Tawk
 • Google reCAPTCHA
 • Complianz
 • Cookies analityczne – zapewniają zoptymalizowane korzystanie z Serwisu dla Użytkowników. Dzięki tym plikom cookie Administrator uzyskuje wgląd w korzystanie z witryny. Prosimy o zgodę na umieszczanie analitycznych plików cookie.
 • Marketingowe / śledzące pliki cookies – pliki cookies (lub inne formy lokalnego przechowywania) używane do stworzenia profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu reklam lub śledzenia tego użytkownika na tej lub na kilku witrynach w podobnych celach marketingowych.

Cookies marketingowe / śledzące i analityczne używane przez Serwis to:

 • Wistia
 • Elementor
 • Google Fonts

8. Zgoda

 1. Kiedy Użytkownik odwiedza Serwis po raz pierwszy, pokaże mu się wyskakujące okienko z wyjaśnieniem dotyczącym plików cookie. Po kliknięciu przycisku „Zaakceptuj” wyraża on zgodę na używanie przez Administratora kategorii plików cookie i wtyczek wybranych w wyskakującym okienku, jak opisano w tym oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Korzystanie z plików cookie może zostać wyłączone za pośrednictwem przeglądarki, lecz wtedy Serwis może już nie działać poprawnie.

 2. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku Plików Cookie, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).


9. Jak długo przechowywane są poszczególne Pliki cookie?

 1. Niezbędne Pliki Cookie:
  a) funkcjonalne Pliki Cookie:
  – WooCommerce – trwale
  – Tawk – co najmniej jedna sesja
  – Complianz – 1 rok
  – Google reCAPTCHA – jedna sesja
  – Elementor – 1 rok

 2. Opcjonalne Pliki Cookie:
  a) analityczne Pliki Cookie:
  – Wistia – trwale
  – Elementor – 1 rok
  b) marketingowe Pliki Cookie:
  – Wistia – trwale
  – Google reCAPTCHA – jedna sesja
  – Google Fonts – wygasa natychmiastowo

 3. Po upływie okresów wskazanych powyżej – Pliki Cookie są usuwane.


10. Włączanie / wyłączanie i usuwanie plików cookie

 1. Użytkownik może użyć przeglądarki internetowej do automatycznego lub ręcznego usuwania plików cookie. Może również określić, że niektóre pliki cookie mogą nie być umieszczane. Inną opcją jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej, tak aby otrzymywać komunikat za każdym razem, gdy plik cookie zostanie umieszczony.

 2. Serwis może nie działać poprawnie, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone. Jeśli Użytkownik usunie pliki cookie w swojej przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po wyrażeniu zgody podczas ponownego odwiedzania Serwisu.

 3. Wycofanie zgody na wykorzystanie Plików Cookie możliwe jest również za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
  a) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  b) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  c) Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  d) Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

 4. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
  a) http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
  b) http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN


11.
Pliki Cookie stosowane w ramach narzędzi Google Analytics, które są przetwarzane na podstawie Twojej zgody mogą być przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, dane państwo może nie zapewnić wystarczających ochrony danych osobowych, może nie zapewnić realizacji przysługujących na gruncie RODO praw, może dojść do naruszenia ochrony danych osobowych. Informujemy, iż z przekazywaniem danych osobowych poza EOG może wiązać się wysokie ryzyko niezapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa dla przetwarzanych danych osobowych.


12. Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych

 1. Masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:
  – Masz prawo wiedzieć, dlaczego Twoje dane osobowe są potrzebne, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
  – Prawo dostępu: masz prawo dostępu do znanych nam danych osobowych.
  – Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełnienia, poprawienia, usunięcia lub zablokowania danych osobowych w dowolnym momencie.
  – Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych, masz prawo odwołać tę zgodę i usunąć swoje dane osobowe.
  – Prawo do przekazywania danych: masz prawo zażądać od administratora wszystkich swoich danych osobowych i przekazać je w całości innemu kontrolerowi.
  – Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.
  Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z Administratorem. Proszę odnieść się do danych kontaktowych na dole tego oświadczenia cookie. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu postępowania z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć ją od Ciebie, ale masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (organu ochrony danych).

 2. Szczegółowy opis swoich praw znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.


13. Dane kontaktowe

W przypadku pytań i / lub komentarzy dotyczących niniejszej polityki i tego oświadczenia, prosimy o kontakt za pomocą następujących danych kontaktowych:
RentPlanet sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 7, 52-125 Wrocław
Polska
Serwisa internetowa: https://rentinglock.pl
E-mail: kamil@rentinglock.pl
Numer telefonu: 601 201 741

14. Zmiany Polityki prywatności

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje …2023 r.