Polityka prywatności

1. Definicje:

 1. Administrator – RentPlanet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław, o numerze REGON: 365929227, NIP: 5223076793, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000648720.

 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.

 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności zawierająca podstawowe informacje o tym, kto może mieć dostęp do danych osobowych oraz o zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu tych danych.

 4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://rentinglock.pl.

 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 7. Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w ramach Serwisu.

 8. Konto – indywidualny panel dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do generowania kodów dostępu do Zamka.

 

2. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu.

 1. W związku z korzystaniem z Serwisu Administrator zbiera Twoje dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Podczas przeglądania Serwisu, Administrator zbiera następujące informacje o:
  – Lokalizacji i adresie IP: Administrator używa tych danych do oszacowania podatków i kosztów wysyłki,
  – Adresie wysyłki: Administrator poprosi o wpisanie adresu, aby mógł oszacować koszty wysyłki przed złożeniem zamówienia i wysłać zamówienie.
  Administrator będzie również używać plików cookie do śledzenia zawartości koszyka podczas przeglądania naszej witryny.

 2. Podczas kupowania w Sklepie, Administrator poprosi o podanie informacji zawierających imię i nazwisko, adresy płatności i wysyłki, e-mail, telefon, dane płatności lub karty. Administrator będzie wykorzystywał te informacje w poniższych celach:
  – Przesyłanie informacji o Twoim koncie i zamówieniach,
  – Odpowiadanie na twoje zgłoszenia, w tym zwroty i reklamacje,
  – Procesowanie płatności i zapobieganie oszustwom,
  – Spełnienie zobowiązań prawnych, np. obliczania podatków,
  – Ulepszanie oferty Sklepu,
  – Wysyłanie informacji marketingowych, jeśli wyraziłeś odrębną zgodę na ich otrzymywanie.

 3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: kontakt@rentinglock.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław.

  W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  a) pozwalające na jednoznaczną identyfikację osoby dane osobowe osoby/osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

 4. W przypadku najczęściej składanych wniosków oferujemy również możliwość skorzystania z naszego formularza zapytania o dane

 

3. Cel, dane i okres przechowywania

 1. Administrator może zbierać lub otrzymywać dane osobowe w wielu celach związanych z jego działalnością biznesową, które mogą obejmować:

  a)Kontakt – przez telefon, pocztę, e-mail i/lub formularze
  W tym celu Administrator wykorzystuje następujące dane:
  – imię i nazwisko,
  – adres e-mail,
  – domowy lub inny fizyczny adres zawierający nazwę ulicy oraz nazwę miasta,
  – numer telefonu.

  Podstawą, na której Administrator może przetwarzać te dane jest niezbędność w celu wykonania umowy lub postępowania przygotowawczego związanego z umową, której Stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Okres przechowywania

  Administrator przechowuje te dane po zakończeniu świadczenia usługi przez następującą liczbę miesięcy: 36

  b) Płatności
  W tym celu Administrator wykorzystuje następujące dane:
  – imię i nazwisko,
  – domowy lub inny fizyczny adres zawierający nazwę ulicy oraz nazwę miasta,
  – adres email.

  Podstawą, na której Administrator może przetwarzać te dane jest niezbędność w celu wykonania umowy lub postępowania przygotowawczego związanego z umową, której Stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Okres przechowywania

  Administrator przechowuje te dane po zakończeniu świadczenia usługi przez następującą liczbę miesięcy: 36

  c) Rejestracja Konta
  W tym celu Administrator wykorzystuje następujące dane:
  – imię i nazwisko,
  – domowy lub inny fizyczny adres, zawierający nazwę ulicy oraz nazwę miasta,
  – adres email.

  Podstawą, na której Administrator może przetwarzać te dane jest niezbędność w celu wykonania umowy lub postępowania przygotowawczego związanego z umową, której Stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Okres przechowywania

  Administrator przechowuje te dane do czasu zakończenia usługi (usunięcia Konta).

  d)  Newsletter
  W tym celu Administrator wykorzystuje następujące dane:
  – imię i nazwisko,
  – adres e-mail

  Podstawą, na której możemy przetwarzać te dane, jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Okres przechowywania

  Administrator przechowuje te dane do czasu zakończenia usługi lub wycofania zgody na wysyłkę newslettera.

  e) Wypełnienie obowiązków prawnych
  W tym celu Administrator wykorzystuje następujące dane:
  – imię i nazwisko,
  – domowy lub inny fizyczny adres, zawierający nazwę ulicy oraz nazwę miasta,
  – NIP.

  Podstawą, na której Administrator może przetwarzać te dane jest realizacja odpowiednich obowiązków księgowych, podatkowych itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Okres przechowywania

  Administrator przechowuje te dane po zakończeniu świadczenia usługi przez następującą liczbę miesięcy: 36

  f) Tworzenie i analizowanie statystyk w celu ulepszania witryny
  W tym celu Administrator wykorzystuje następujące dane:
  – Informacje o aktywności w Internecie zawierające (ale nie ograniczone do) historię przeglądania, historię wyszukiwania oraz informacje dotyczące Twoich interakcji z Serwisem.

  Podstawą, na której Administrator może przetwarzać te dane, jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez Stronę trzecią, a interes ten przeważa nad interesem osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Okres przechowywania:

  Administrator przechowuje te dane przez następującą liczbę miesięcy: 12

  g) Dostawy
  W tym celu Administrator wykorzystuje następujące dane:
  – imię i nazwisko,
  – domowy lub inny fizyczny adres, zawierający nazwę ulicy oraz nazwę miasta,
  – adres e-mail,
  – numer telefonu.

  Podstawą, na której Administrator może przetwarzać te dane, jest niezbędność w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Okres przechowywania

  Administrator przechowuje te dane po zakończeniu świadczenia usługi przez następującą liczbę miesięcy: 36

  h) Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest dobrowolne, jednak niezbędne dla odpowiednich celów wskazanych poniżej:

  a) w celu korzystania z usług oferowanych w Serwisie,

  b) w celu realizacji usług zamówionych przez Ciebie w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  c) w celu odpowiedzi na Twoje pytania oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego,

  d) w celu dobrowolnej rejestracji (założenia) przez Ciebie konta w celu korzystania z usługi RentingLock w Serwisie – w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Ciebie dane, aby ułatwić Ci w przyszłości korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu do momentu wyrejestrowania (usunięcia konta),

  e) w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, możesz zostać abonentem prowadzonego przez Administratora newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niej wypisać – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

4. Pliki cookies

 1. Administrator w ramach Serwisu korzysta z plików cookie oraz innych podobnych technologii. Cele i zasady dotyczące korzystania ze wszystkich powyższych technologii znajdują się w Polityce Plików cookie.

 

5. Okres przetwarzania Danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

 

6. Twoje uprawnienia

 1. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Ci następujące prawa:
  – Masz prawo wiedzieć, dlaczego potrzebne są twoje dane osobowe, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
  – Prawo dostępu: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są Administratorowi znane.
  – Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełniania, poprawiania, usuwania lub blokowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
  – Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie twoich danych, przysługuje ci prawo do cofnięcia tej zgody i usunięcia twoich danych osobowych.
  – Prawo do przenoszenia danych: masz prawo zażądać wszystkich swoich danych osobowych od Administratora i przenieść je w całości do innego administratora.
  – Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych. Administrator przestanie je przetwarzać, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania.
  – Prawo do złożenia skargi: jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu w jaki Administrator obsługuje przetwarzanie Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

 2. Jeśli masz skargę na to, jak obchodzimy się z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie. Masz jednak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 3. Szczegółowy opis Twoich poszczególnych uprawnień znajdziesz poniżej.

 4. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
  a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – Administrator jest zobowiązany przekazać Ci jako osobie, której dane będą przetwarzane, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu); obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas składania przez klienta zamówienia w sklepie internetowym), a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności; Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,

  b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając dane osobowe, masz prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że masz prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Twoje dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; masz prawo do informacji jakie dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,

  c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Twoje dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,

  d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy masz prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Twoje dane o konieczności ich usunięcia. Możesz żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:

  – cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Tobą umowę sprzedaży, a roszczenia z nią związane się przedawniły,

  – wyłączną podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych była zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, np. jeżeli wypisujesz się z subskrypcji newslettera i w inny sposób nie korzystasz już z oferty naszej firmy,

  – wniesiesz sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważasz, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych,

  – Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku musisz mieć podstawę do swojego żądania,

  – konieczność usunięcia Twoich danych osobowych wynika z przepisów prawa,

  – dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,

  e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – możesz zgłosić się do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (do czasu wyjaśnienia spawy Administrator przechowuje dane osobowe, ale nie dokonuje na nich żadnych innych operacji przetwarzania), jeżeli:

  – kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, lub

  – uważasz, że przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcesz abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystasz z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub

  – złożyłeś sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub

  – Twoje dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,

  f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – masz prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Ci jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych była zgoda (np. na subskrypcję newslettera) lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,

  g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – masz prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadasz się na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa, przy czym:

  – prawo sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego (np. subskrypcja newslettera) bez podania przyczyny,

  – prawo sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów w innych celach niż marketing bezpośredni – pod warunkiem wskazania przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,

  h) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym Serwisie internetowym nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrazisz na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Cię informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,

  i) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

7. Odbiorcy Danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar EOG) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaniesz o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

 2. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

 3. W przypadku uzyskania zgody Twoje dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji Ciebie dotyczących właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 5. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Twoich danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
  a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz Serwisu,
  b) świadczącym usługi kurierskie na rzecz Administratora danych osobowych, które są niezbędne do wykonywania Umów sprzedaży, o których mowa w Regulaminie Sklepu Internetowego
  c) świadczącym pośrednictwo płatności na rzecz Administratora:
  – (nazwa) [link do polityki prywatności pośrednika]
  – (nazwa) [link do polityki prywatności pośrednika]
  – (nazwa) [link do polityki prywatności pośrednika]

8. Bezpieczeństwo Danych osobowych

 1. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć nadużycia i nieuprawniony dostęp do danych osobowych. Gwarantuje to, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do twoich danych, dostęp do danych jest chroniony, a środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane.

 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

 3. Administrator jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć nadużycia i nieautoryzowany dostęp do danych osobowych. Zapewnia to, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do Twoich danych, że dostęp do danych jest chroniony, a nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane.

 4. Członkowie zespołu Administratora mają dostęp do części informacji, które podaje Użytkownik, tj. do:
  – Szczegółów zamówienia, takie jak kupione pozycje, data zamówienia, adres wysyłki.
  – Informacji o klientach, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i informacje dotyczące fakturowania i wysyłki.

 5. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Ci jako osobie, której dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

 6. Jeżeli nasza Serwis lub organizacja zostanie przejęta, sprzedana lub zaangażowana w fuzję lub przejęcie, Twoje dane mogą zostać ujawnione naszym doradcom i potencjalnym nabywcom oraz zostaną przekazane nowym właścicielom.

 

9. Strony internetowe osób trzecich

 1. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich połączonych za pomocą linków na naszym Serwisie. Nie możemy zagwarantować, że te strony trzecie obsługują Twoje dane osobowe w sposób rzetelny lub bezpieczny. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych stron internetowych przed skorzystaniem z nich.

 2. Serwis używa Privacy Suite for WordPress by Complianz do zbierania zapisów zgody. W tym celu Twój adres ip jest anonimizowany i przechowywany w bazie danych Administratora. W celu zdobycia szerszych informacji zobacz Complianz Privacy Statement.

10. Zmiany Polityki prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian. Ponadto będziesz aktywnie informowany, gdy tylko będzie to możliwe.

 2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od ….2023 r.